VANLIGA FRÅGOR

                                                                        _________________________

PRAKTISKT:

Q: Vart utför Anna readings?
A: Anna utför readings över telefon, skype samt möten i Stockholm. Övriga landet under event och gruppbokningar.

Q: Fungerar arbetet utan att vi möts fysiskt?
A: Den fysiska distansen påverkar inte arbetet. Informationen kan till och med upplevas klarare. 

Q: Hur bokar jag en reading med Anna?
A:  Via hemsidans kontaktformulär, telefon eller mail. 

Q: Hur lång reading bör jag boka?
A: En 25 minuters reading är en konsentrerad stund där fokus läggs på det område av livet där Du har mest frågeställningar. Det lämpar sig även för någon/några specifika frågor eller som uppföljningssamtal.
En 50 minuters reading är det vanligast förekommande och rekommenderas som ett mer övergripande
samtal där flera områden av livet berörs.

Q: Vid en telefonreading, vart ringer jag?
A: Anna ringer Dig på det nummer Du angett vid bokningen. 

Q: Vid en skypereading, hur gör jag?
A: Du öppnar Din skype vid bokad tid och Anna kontaktar det skypenamn Du angett vid er bokning.

Q: Kan jag ställa frågor?
A: Du väljer själv om Du vill ställa frågor eller om Du vill att Anna ska föra samtalet utifrån den information som når henne. 

 

OM ARBETET:

Q: Vad kan du spå om i framtiden?
A: Det är val och agerande som skapar våra liv. Min upplevelse är att få saker är förutbestämda sanningar.  
Jag ser framåt och det jag ser på Din livsväg referarar jag till som förutsättningar och möjligheter. 

Q: Använder du redskap i arbetet så som tarotkort, runor, pendel?
A: Nej. Den kanaliserade informationen är kärnan i det mediala arbetet och jag har valt att enbart arbeta i den.

 

"Med Tillit, Ödmjukhet och Kunskap"

                                                                        _________________________